Dekorasyon

Dekorasyon

Günümüz yaşam koşulları içinde , insanlar için yaygınlaşan iş hayatı ve ekonomik koşulların etkili baskısı sonucu, yeterli yaşam kalitesine, iç mekân konforuna sahip ve sosyal aile yapısı doğrultusunda tüm gereksinimlere cevap verebilecek bir konuta sahip olma özelliği çok önem kazanmıştır. Çoğu kez dış kabuğun tasarımına bağımlı kalan iç mekan çözümleri günümüz anlayışı içinde elastiklik ve değişkenlik özelliği kazanmıştır. Gelişen ileri yapı teknoloji ile kabuk her türlü iç konfor koşullarına saygılı bir hal almış, bir parçadan bir bütününün elde edildiği zengin bir çeşitlilik ile karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar bir uzmanlık sorununu doğurmaktadır.


Günümüz Türkiyesi'nde ise konut dekorasyonunda "tasarım eksikliği" çok belirgindir. Dekorasyon üzerinde toplumsal, bireysel faktörlerle, üretici kesimin ve tasarımcının etkisi vardır.


Zen Peyzaj, konut dekorasyonunda toplumun beklentilerine cevap verebilecek şekilde rasyonalizasyonu dört aşamada gerçekleştirir. Birinci aşamada halihazır durumun saptaması yapılır. İkinci aşamada hedef ve amaçları belirler. Üçüncü aşamada ise planlamaya gidilir ve alternatif çözümlerin söz konusu olduğu üçüncü aşamadan sonra, durum değerlendirilerek konu ile ilgili kesimlerin beklentilerinin ara kesidini oluşturan optimum çözüm uygular. Böylece konut dekorasyonunda rasyonalizasyon arayışları gerçekçi bir noktaya ulaşılır.

Dekorasyon hizmetlerimiz :


  • İç Mekan Dekorasyon
  • Dış Mekan Dekorasyon
  • İç & Dış Cephe Boyama
  • Duvar Kaplama
  • Yer Döşemesi
  • Kartonpiyer
  • Ahşap Uygulamaları
  • Aydınlatma