Profil

Profil

Son yıllarda yerleşim alanları, hızlı ve yoğun kentleşmenin yanında kentlerin hatalı yeşil alan planlamasına bağlı olarak, doğal ortamdan hızla uzaklaşması sonucunu doğurmuştur. Böylece kentlerde yeşil alanların önemi gün geçtikçe daha da artmıştır. Bununla beraber günümüzde yerleşim alanlarında bulunan açık-yeşil alanların planlanması, tesisi, korunması ve yönetimi büyük önem kazanmıştır.

Zen Peyzaj, kentsel alanlardaki yeşil alan ihtiyacını; en küçük birim olan ev bahçelerinden daha büyük ölçekli kent parkalarına, bununla birlikte doğal alanların ekolojik tabanlı planlamalarını ve oluşturulmasını (Antik Kent, Doğa Parkları, Yeşil Kuşaklar, Kent Ormanları, Kıyı Alanları ve Ekolojik Veri Tabanlı Planlamalar) yapacak düzeydedir.

Zen Peyzaj, mekan tasarımında canlı ve cansız malzemeyi kullanarak özellikle de dördüncü boyut olan zamanı sanatsal estetiğin bir bütünleyeni olarak kabullenip doğala en yakın alternatifli projeler üretmek, uygulamak ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Planlarımızda ekolojik dengeyi sağlayan fiziksel koşullar: Oluşturulan mekan içinde kullanılan canlı ve cansız materyallerin; renk, doku, ölçü ve biçim ilişkilerini kullanarak insanda estetik doygunluk hissini sağlar.

Zen Peyzaj perspektifini oluşturan bir diğer esin kaynağı uzak doğu kültürüdür. Bahçenin özgün bir karakteri vardır. Bu karakter doğa sevgisidir. Bahçe oluşturulurken yakın çevresinden esinlenerek ve onu sembolize edecek şekilde düzenlenir. Zen felsefesi; Budizm’ de doğanın insanların ruhani hayatında bir inanç haline gelmesidir. İnsanların doğaya sanat yoluyla (özellikle resim ve heykel) ibadet etmesi sağlanır. Bu bakış açısıyla yapacağımız projeler doğanın küçük boyutlara indirgenmiş görünüşleri olacaktır. Örneğin; dağları simgeleyen yapay tepeler, denizleri ve gölleri simgeleyen yapay göller veya süs havuzları, akarsuları simgeleyen yapay dereler, düz alanları simgeleyen açık-yeşil alanlar ve bitkisel uygulamalarla doğala en yakın alanlar oluşturulur.

Şirketimiz modern sanat dallarından da yararlanarak dış ve iç mekan tasarımında yeni yaklaşımları benimsemiştir. Peyzaj plan ve tasarımlarının sadece bitkisel uygulamalarından ibaret olmadığını daha zengin projelerin ortaya konması için birbirinden farklı yapısal dokularla çalışılması gerekliliği bilinciyle hareket etmektedir. Plan ve tasarımlarımızda; proje sahibinin istekleri dikkate alınarak; heykel, resim ve bazı modern sanatlarla etkileşim halinde bulunarak projelerimiz hazırlanır. Ayrıca projelerimiz tasarım aşamasındayken o mekanda yaşayacak insanların kişisel istek ve ihtiyaçlarını belirlemede yardımcı olacak sosyo-psikolojik analizlerden faydalanılır.

Zen Peyzaj 2005 yılından itibaren hizmet vermektedir.

Zen Peyzaj, doğaya uyan ve doğayla birlikte yaşamak isteyenler için yeni bir bakış...

Kuzey ZENGİN / Yüksek Peyzaj Mimarı