Tasarım

Tasarım

Kentsel nüfusun artması sonucunda gelişen çarpık kentleşme; buna bağlı olarak doğadan kopuk bir yaşam kültürü insanlar üzerinde olumsuz etkiler doğurmuştur. Kent insanı için doğa ile iç içe yaşamanın faydaları çok belirgin olarak kendisini ortaya koymuştur.Doğa ile insan birlikteliğinin modern insanın psikolojisinde olumlu etkiler yarattığı yaygın bir biçimde kabul görmektedir. Bu durum kentsel alanlarda yeşil alan ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yapacağımız tüm tasarımlarda; insanlar için en uygun mekanlar en doğal görünümde olacaktır.

Peyzaj tasarımlarımızda; alanın ekolojik niteliğinin ve kullanıcıların istek, gereksinimlerinin belirlendiği planlama süreci sonunda; estetik algıya hitap eden fonksiyonel mekanlar yaratmayı temel hedefimizdir.

Peyzaj tasarımda mekanın mimarisine ve ekolojik koşullara uyum sağlaya bilen bitki türlerinin seçimi dağla yakın kentsel mekanlar oluşturmada anahtardır.Peyzaj tasarımın temel ilkeleri olan form-şekil, ölçü, biçim, renk,doku, vurgu, boyut algısını; bitki kompozisyonlarla birleştirerek dört boyutlu bir eser sunar.

Zen Peyzaj; plastik sanatların (resim, heykel vb.) baskın etkisiyle bir sanat eseri içinde yaşama "şansı" sunan yeni dünyalar yaratır.

Zen peyzaj, tasarımda doğayla bütünleşen bakış...